Średni czas trwania płatności alimentacyjnych

Płatności alimentacyjne mogą pomóc jednemu z małżonków stanąć na nogi po ślubie. Ustalenie czasu trwania alimentów dla współmałżonka jest różne i opiera się na ...Długość małżeństwa w celu uzyskania alimentów

To, jak długo musisz być w związku małżeńskim, aby otrzymać alimenty, różni się w zależności od stanu. Podczas gdy niektóre stany ustalają minimalny standard na co najmniej 10 lat, ...Kalkulator alimentów

Obliczanie alimentów nie jest prostym procesem; ilość i czas, przez jaki małżonek otrzymuje alimenty po rozwodzie, zależy od stanu małżonka ...

Przykładowe listy alimentacyjne

Ilekroć nastąpi jakakolwiek zmiana w umowie alimentacyjnej, niezależnie od tego, czy nastąpi zmiana kwoty do zapłaty lub częstotliwości jej wypłaty, należy pisemne zawiadomienie ...

Stany alimentacyjne

Stan alimentacyjny to taki, który uchwalił ustawę zezwalającą małżonkowi o niższych dochodach lub który nie może pracować w pełnym wymiarze godzin na żądanie wypłaty od drugiej strony ...Przepisy i płatności rozwodowe w stanie Massachusetts alimenty

Jak ustalono w sekcji 34, rozdział 208 ogólnych przepisów stanowych, każda ze stron rozwodu może otrzymać alimenty w zależności od różnych ...